"کانون نقشه راه" ارائه دهنده خدمات مشاوره وبرنامه ریزی درسی وپشتیبانی علمی از سطح پایه تا دانشگاه

روز

درس

زمان پيش بيني به دقيقه

تعدادصفحه مورد مطالعه

شنبه( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

يكشنبه

( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

دوشنبه

( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

سه شنبه

( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

چهارشنبه

( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

پنجشنبه

( زمان صرف شده به مطالعه صفحه مورد نظر)

جمع ساعت هردرس

جمع كل ساعت

ضريب هردرس

ملاحظات

رياضي

15/20

7/10

35

 

 

 

21

 

35/21

56

 

 

علوم

17/11

4/9

12

 

 

15

 

 

12/15

27

 

 

زبان

20

6

40

 

 

 

 

 

40

40

 

 

تاريخ

14

8

 

14

 

 

 

 

14

14

 

 

جغرافي

11

6

 

 

9

 

 

 

9

9

 

 

حرفه

12/20

9/11

 

10

8

 

 

 

10/8

18

 

 

ديني

18

5

 

 

12

 

 

 

12

12

 

 

عربي

20

4

 

32

 

 

 

 

32

32

 

 

اجتماعي

20

13

 

 

20

 

 

 

20

20

 

 

قرآن

16

3

 

 

 

20

 

 

20

20

 

 

فارسي

20

8

 

 

 

21

 

 

21

21

 

 

جمع كل

234

103

87

56

49

56

21

 

269

269

درهرهفته 42ساعت مطالعه شود.اگر دانش آموز يا دانشجوي قوي هستي 30ساعت نبايد كمتر باشد.فيش برداري.طرح سئوال.تحليل خواندن. تست زدن.مقايسه سئوالات طرح شده با تست ها را به ترتبيب انجام دهيد.

خواب

 

 

35

25

15

15

----

15

 

105

تماشاي TV

 

 

30

----

60

-----

----

90

 

180

فوق برنامه

 

 

60

----

----

60

----

-----

 

120

 حالا نحوه استفاده از آن را برای شما شرح می دهم:

۱- موضوعات درسی مورد نظر را اول انتخاب کنید

۲- زمانی را که حدس می زنید آن درس را بخوانیدرا برای خود بنویسید

3- تعداد صفحات مورد نظر را در هرروز بايد مشخص كنيد مثلاًعلوم 7صفحه  حالا قبل از خواندن بايد نكات ذيل را مدنظر داشته باشي اول بايد سرعنوان درس را تبديل به سئوال كني وبه آن سئوال پاسخ دهيدر مرحله دوم به تصاوير متن به خوبي وبادقت تمام نگاه كن وخوب به اجزاآن توجه كن درمرحله بعدي كتاب را ببند وهرچه درتصوير ديدي براي خودت بيان كن حال اگر درس مورد نظر شكل يا تصور نداشت بايد سرعنوان درس را تصوير سازي ذهني كني اين موضوع بيشتر در دروس دانشگاهي رياضي ودرس هاي مشابه به فرياد ما مي رسددرمرحله بعدي شروع به خواندن متن مورد نظر مي كني ويك پاراگراف را مي خواني هرآن چرا فهميدي روي فيش كارت يادداشت مي كني ودر پايان پاراگراف يك ياچند سئوال مرتبط با آن را طرح مي كني .

4- دراين فاز اقدام به طرح جدول تحليلي از متن مرد مطالعه مي كني كه بدين شرح ترسيم وسپس تحليل مي كني تا به عمق يادگيري معنادار برسي:

تهیه وتنظیم :محمد رحیمی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 14:1  توسط محمد رحیمی  |